Атомын агуу хүч.

Хэрвээ шинжлэх ухааны түүхийг ганц өгүүлбэрээр хэл гэвэл ” Бүх зүйл атом дээр тогтдог гэж болно” хэмээн аугаа физикч Ричард Фэйман нэгэн удаа хэлсэн байдаг… (Ezenbaatar.B)

Advertisements
Read more "Атомын агуу хүч."