Хиймэл дагуулуудын тухай.

Яагаад хиймэл дагуулуудаас гэж нэрлэсэн бэ? Сар болон бусад дагуулуудаас ялгахын тулд тэгж нэрлэсэн. Хүн төрөлхтний анхны хиймэл дагуул нь “Спутник” билээ. (Д.Нэмүүн)

Advertisements
Read more "Хиймэл дагуулуудын тухай."